REA 15% på våra bastustugor! Tillfälligt erbjudande | RING OSS: 010-58 58 885
REA 15% på våra bastustugor! Tillfälligt erbjudande | RING OSS: 010-58 58 885
Hoppa över till innehåll

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy för Hemproffset i Norden AB (verksam under namnet Hemproffset) ("vi", "oss" eller "vår") beskriver hur och varför vi kan samla in, lagra, använda och/eller dela ("behandla") din information när du använder våra tjänster ("Tjänster"), till exempel när du:

 • Besöker vår webbplats på https://www.hemproffset.se, eller någon annan av våra webbplatser som länkar till denna integritetspolicy.
 • Engagera er med oss på andra relaterade sätt, inklusive försäljning, marknadsföring eller evenemang.

Frågor eller funderingar? Genom att läsa denna integritetsnotis kommer du att förstå dina integritetsrättigheter och val. Om du inte samtycker till våra policys och praxis, vänligen använd inte våra tjänster. Om du fortfarande har frågor eller funderingar, vänligen kontakta oss på kontakt@hemproffset.se.

SAMMANFATTNING AV VIKTIGA PUNKTER

Denna sammanfattning innehåller huvudpunkterna från vår integritetsnotis, men du kan få mer information om något av dessa ämnen genom att använda vår innehållsförteckning nedan för att hitta avsnittet du letar efter.

Vilken personlig information behandlar vi? När du besöker, använder eller navigerar våra tjänster kan vi behandla personlig information beroende på hur du interagerar med oss och tjänsterna, de val du gör samt de produkter och funktioner du använder. Läs mer om den personliga information du lämnar till oss nedan.

Behandlar vi några känsliga personuppgifter? Vi behandlar inte några känsliga personuppgifter.

Tar vi emot någon information från tredje part? Vi tar inte emot någon information från tredje part.

Hur behandlar vi din information? Vi behandlar din information för att tillhandahålla, förbättra och administrera våra tjänster, kommunicera med dig, för säkerhet och bedrägeriförebyggande åtgärder samt för att följa lagar. Vi kan också behandla din information för andra ändamål med ditt samtycke. Vi behandlar din information endast när vi har en giltig laglig grund för att göra det. Läs mer om hur vi behandlar din information nedan.

I vilka situationer och med vilka parter delar vi personlig information? Vi kan dela information i specifika situationer och med specifika tredje parter. Läs mer om när och med vem vi delar din personliga information nedan.

Hur skyddar vi din information? Vi har organisationella och tekniska processer och förfaranden på plats för att skydda din personliga information. Dock kan ingen elektronisk överföring över internet eller informationsteknologi för lagring garanteras vara 100 % säker, så vi kan inte lova eller garantera att hackare, cyberkriminella eller andra obehöriga tredje parter inte kommer kunna övervinna vår säkerhet och otillbörligen samla in, komma åt, stjäla eller modifiera din information. Läs mer om hur vi skyddar din information nedan.

Vilka är dina rättigheter? Beroende på var du befinner dig geografiskt kan tillämplig integritetslagstiftning innebära att du har vissa rättigheter gällande din personliga information. Lär dig mer om dina integritetsrättigheter nedan.

Så här utövar du dina rättigheter: Det enklaste sättet att utnyttja dina rättigheter är genom att besöka http://www.hemproffset.se/pages/kontakta-oss eller genom att kontakta oss direkt. Vi kommer att överväga och agera enligt gällande dataskyddslagar för varje förfrågan.

Vill du lära dig mer om vad vi gör med informationen vi samlar in? Granska integritetsnotisen i sin helhet.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

 1. VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN?
 2. HUR BEHANDLAR VI DIN INFORMATION?
 3. VILKA RÄTTS-GRUNDER ANVÄNDER VI FÖR ATT BEHANDLA DIN PERSONLIGA INFORMATION?
 4. NÄR OCH MED VEM DELAR VI DIN PERSONLIGA INFORMATION?
 5. ANVÄNDER VI COOKIES OCH ANDRA SPÅRNINGSTEKNOLOGIER?
 6. HUR LÄNGE SPARAR VI DIN INFORMATION?
 7. HUR HÅLLER VI DIN INFORMATION SÄKER?
 8. SAMLAR VI IN INFORMATION FRÅN MINDERRIGA?
 9. VAD ÄR DINA INTEGRITETSRÄTTIGHETER?
 10. KONTROLLER FÖR INTE-SPÅRA FUNKTIONER
 11. GÖR VI UPPDATERINGAR TILL DETTA MEDDELANDE?
 12. HUR KAN DU KONTAKTA OSS ANGÅENDE DETTA MEDDELANDE?
 13. HUR KAN DU GRANSKA, UPPDATERA ELLER RADERA DE DATA VI SAMLAR IN FRÅN DIG?
 1. VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN?

Personlig information som du lämnar till oss

Kort sagt: Vi samlar in personlig information som du tillhandahåller till oss.

Vi samlar in personlig information som du frivilligt tillhandahåller till oss när du registrerar dig för tjänsterna, uttrycker intresse för att få information om oss eller våra produkter och tjänster, när du deltar i aktiviteter på tjänsterna, eller annars när du kontaktar oss.

Personlig information tillhandahållen av dig. Den personliga information som vi samlar in beror på sammanhanget för dina interaktioner med oss och tjänsterna, de val du gör och de produkter och funktioner du använder. Den personliga information vi samlar in kan inkludera följande:

 • Namn 
 • Telefonnummer 
 • E-postadresser
 • Leveransadresser
 • Faktureringsadresser

Känslig information. Vi behandlar inte känslig information.

Betalningsdata. Vi kan samla in data som är nödvändig för att behandla din betalning om du gör köp, såsom ditt betalningsinstrumentnummer och säkerhetskoden som är kopplad till ditt betalningsinstrument. All betalningsdata lagras av Stripe. Du kan hitta deras integritetsnotiser här: https://stripe.com/en-se/privacy.

All personlig information som du tillhandahåller till oss måste vara sann, komplett och korrekt, och du måste meddela oss om eventuella ändringar av sådan personlig information.

Information som samlas in automatiskt

Kortfattat: Viss information samlas in automatiskt när du besöker våra tjänster, till exempel din internetprotokoll (IP)-adress och/eller webbläsar- och enhetskaraktäristik.

Vi samlar automatiskt in viss information när du besöker, använder eller navigerar på tjänsterna. Denna information avslöjar inte din specifika identitet (som ditt namn eller kontaktinformation), men kan inkludera enhets- och användningsinformation, såsom din IP-adress, webbläsar- och enhetskaraktäristik, operativsystem, språkpreferenser, hänvisande webbadresser (URL:er), enhetsnamn, land, plats, information om hur och när du använder våra tjänster samt annan teknisk information. Denna information behövs främst för att upprätthålla säkerheten och driften av våra tjänster samt för interna analyser och rapporter.

Precis som många företag samlar vi också in information via kakor (cookies) och liknande teknologier.

Den information vi samlar in inkluderar:

 • Logg- och användningsdata. Logg- och användningsdata är service-relaterad, diagnostisk, användnings- och prestandainformation som våra servrar automatiskt samlar in när du får åtkomst till eller använder våra tjänster och som vi registrerar i loggfilerna. Beroende på hur du interagerar med oss kan dessa loggdata inkludera din IP-adress, enhetsinformation, webbläsartyp och inställningar samt information om din aktivitet i tjänsterna (såsom datum-/tidsstämplar associerade med din användning, sidor och filer som visats, sökningar och andra åtgärder du vidtar såsom vilka funktioner du använder), enhetshändelseinformation (såsom systemaktivitet, felrapporter (ibland kallade "kraschdumpar") och hårdvaruinställningar).
 • Enhetens data. Vi samlar enhetsdata såsom information om din dator, telefon, surfplatta eller annan enhet du använder för att komma åt tjänsterna. Beroende på enheten som används kan dessa enhetsdata inkludera information såsom din IP-adress (eller proxyserver), enhets- och applikationsidentifieringsnummer, plats, webbläsartyp, hårdvarumodell, internetleverantör och/eller mobiloperatör, operativsystem och systemkonfigurationsinformation.
 • Platsdata. Vi samlar platsdata såsom information om din enhets plats, vilken kan vara antingen exakt eller oexakt. Hur mycket information vi samlar in beror på typen och inställningarna för den enhet du använder för att komma åt tjänsterna. Till exempel kan vi använda GPS och andra tekniker för att samla in geolokaliseringsdata som informerar oss om din aktuella plats (baserat på din IP-adress). Du kan välja att inte tillåta oss att samla in denna information antingen genom att neka tillgång till informationen eller genom att inaktivera platsinställningen på din enhet. Men om du väljer att avstå kan vissa delar av tjänsterna vara otillgängliga för dig.

2. HUR BEHANDLAR VI DINA UPPGIFTER?

Kortfattat: Vi behandlar dina uppgifter för att tillhandahålla, förbättra och administrera våra tjänster, kommunicera med dig, för säkerhet och förebyggande av bedrägerier, samt för att följa lagar. Vi kan även behandla dina uppgifter för andra ändamål med ditt samtycke.

Vi behandlar dina personuppgifter av olika skäl, beroende på hur du interagerar med våra tjänster, inklusive:

 • För att underlätta skapandet av konton och autentisering samt hantera användarkonton. Vi kan behandla din information så att du kan skapa och logga in på ditt konto samt hålla ditt konto fungerande.
 • För att leverera och underlätta leverans av tjänster till användaren. Vi kan behandla din information för att tillhandahålla den begärda tjänsten.
 • För att svara på användarförfrågningar/erbjudande support till användare. Vi kan behandla din information för att svara på dina förfrågningar och lösa eventuella problem som du kan ha med den begärda tjänsten.
 • För att skicka administrativ information till dig. Vi kan behandla din information för att skicka detaljer om våra produkter och tjänster, ändringar i våra villkor och policys samt annan liknande information.
 • För att uppfylla och hantera dina beställningar. Vi kan behandla din information för att uppfylla och hantera dina beställningar, betalningar, returer och utbyten som görs genom tjänsterna.
 • För att rädda eller skydda en individs livsviktiga intresse. Vi kan behandla din information när det är nödvändigt att rädda eller skydda en individs livsviktiga intressen, till exempel för att förhindra skada. 

3. VILKA RÄTTSLIGA GRUNDER ANVÄNDER VI FÖR ATT BEHANDLA DINA UPPGIFTER?

Kort sagt: Vi behandlar endast dina personuppgifter när vi anser att det är nödvändigt och när vi har en giltig rättslig grund (dvs. rättslig grund) att göra det enligt tillämplig lag, t.ex. med ditt samtycke, för att följa lagar, för att tillhandahålla dig tjänster för att ingå eller uppfylla våra avtalsenliga förpliktelser, för att skydda dina rättigheter eller för att uppfylla våra berättigade affärsintressen.

Dataskyddsförordningen (GDPR) och Storbritanniens dataskyddsförordning (UK GDPR) kräver att vi förklarar de giltiga rättsliga grunder vi förlitar oss på för att behandla dina personuppgifter. Därför kan vi förlita oss på följande rättsliga grunder för att behandla dina personuppgifter:

 • Samtycke. Vi kan behandla din information om du har gett oss tillstånd (dvs. samtycke) att använda din personliga information för ett specifikt syfte. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst. Läs mer om att återkalla ditt samtycke.
 • Uppfyllelse av ett avtal. Vi kan behandla din personliga information när vi anser att det är nödvändigt för att uppfylla våra avtalsenliga förpliktelser gentemot dig, inklusive att tillhandahålla våra tjänster eller på din begäran före ingående av ett avtal med dig.
 • Lagliga åtaganden. Vi kan behandla din information när vi anser att det är nödvändigt för att uppfylla våra lagliga åtaganden, såsom att samarbeta med en brottsbekämpande myndighet eller tillsynsmyndighet, utöva eller försvara våra rättsliga rättigheter eller lämna din information som bevis i rättsliga tvister som vi är involverade i.
 • Vitala intressen. Vi kan behandla din information när vi anser att det är nödvändigt att skydda dina vitala intressen eller de vitala intressena hos en tredje part, såsom situationer som involverar potentiella hot mot någons säkerhet.

 4. NÄR OCH MED VEM DELAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Kortfattat: Vi kan dela information i specifika situationer beskrivna i detta avsnitt och/eller med följande tredje parter.

Vi kan behöva dela dina personuppgifter i följande situationer:

 • Affärstransaktioner. Vi kan dela eller överföra din information i samband med eller under förhandlingar om någon fusion, försäljning av företagstillgångar, finansiering eller förvärv av hela eller en del av vår verksamhet till ett annat företag.

5. ANVÄNDER VI COOKIES OCH ANDRA SPÅRNINGSTEKNIKER?

Kort sagt: Vi kan använda cookies och andra spårningstekniker för att samla in och lagra din information.

Vi kan använda cookies och liknande spårningstekniker (som web beacons och pixlar) för att få tillgång till eller lagra information. Specifik information om hur vi använder sådana tekniker och hur du kan vägra vissa cookies finns i vår Cookie-meddelande.

6. HUR LÄNGE BEVARAR VI DIN INFORMATION?

Kort sagt: Vi behåller din information så länge det är nödvändigt för att uppfylla syftena som anges i denna integritetsnotis, om inte annat krävs enligt lag.

Vi kommer endast behålla din personliga information så länge det är nödvändigt för de syften som anges i denna integritetsnotis, om inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt lag (till exempel skatte-, redovisnings- eller andra lagliga krav). Inget syfte i denna notis kommer att kräva att vi behåller din personliga information under en längre tid än den period under vilken användare har ett konto hos oss.

När vi inte längre har något pågående legitimt affärsbehov av att behandla din personliga information kommer vi antingen radera eller anonymisera sådan information, eller, om detta inte är möjligt (till exempel eftersom din personliga information har lagrats i säkerhetskopieringsarkiv), kommer vi säkert att lagra din personliga information och isolera den från vidare behandling tills radering är möjlig.

7. HUR BEVARAR VI DIN INFORMATION SÄKER?

Kort sagt: Vi strävar efter att skydda din personliga information genom en system av organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder.

Vi har infört lämpliga och rimliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som är utformade för att skydda säkerheten för all personlig information vi behandlar. Trots våra skydd och ansträngningar att säkra din information kan ingen elektronisk överföring över internet eller informationsteknik garanteras till 100 % säker, så vi kan inte lova eller garantera att hackare, cyberbrottslingar eller andra obehöriga tredje parter inte kommer att kunna kringgå vår säkerhet och felaktigt samla in, få åtkomst till, stjäla eller ändra din information. Även om vi kommer att göra vårt bästa för att skydda din personliga information, sker överföringen av personlig information till och från våra tjänster på din egen risk. Du bör endast få tillgång till tjänsterna i en säker miljö.

8. SAMLAR VI INFORMATION FRÅN MINDERÅRIGA?

Kort sagt: Vi samlar inte medvetet in data från eller marknadsför till barn under 18 år.

Vi samlar inte medvetet in data från eller marknadsför till barn under 18 år. Genom att använda tjänsterna intygar du att du är minst 18 år eller att du är förälder eller vårdnadshavare till en sådan minderårig och samtycker till den minderåriges användning av tjänsterna. Om vi får reda på att personlig information från användare under 18 år har samlats in, kommer vi att avaktivera kontot och vidta rimliga åtgärder för att snabbt radera sådana data från våra register. Om du får kännedom om någon data som vi kan ha samlat in från barn under 18 år, vänligen kontakta oss på kontakt@hemproffset.se.

9. VAD ÄR DINA INTEGRITETSRÄTTIGHETER?

Kort sagt: I vissa regioner, såsom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), Storbritannien och Schweiz, har du rättigheter som ger dig större tillgång till och kontroll över din personliga information. Du kan granska, ändra eller avsluta ditt konto när som helst.

I vissa regioner (som EES, Storbritannien och Schweiz) har du vissa rättigheter enligt tillämpliga dataskyddslagar. Dessa kan inkludera rätten (i) att begära tillgång och få en kopia av din personliga information, (ii) att begära rättelse eller radering; (iii) att begränsa behandlingen av din personliga information; (vi) om tillämpligt, till dataportabilitet; och (vii) att inte vara föremål för automatiserade beslut. Under vissa omständigheter kan du också ha rätt att invända mot behandlingen av din personliga information. Du kan göra en sådan begäran genom att kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna som anges nedan.

Vi kommer att överväga och handla på varje begäran i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar.

Om du befinner dig inom EES eller Storbritannien och tror att vi olagligt behandlar din personliga information har du också rätt att klaga till din medlemsstats dataskyddsmyndighet eller Storbritanniens dataskyddsmyndighet.

Om du befinner dig i Schweiz kan du kontakta Förbundskommissionären för dataskydd och information.

Återkalla ditt samtycke: Om vi förlitar oss på ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst genom att kontakta oss med kontaktuppgifterna som anges nedan.

Observera emellertid att detta inte påverkar lagligheten av behandlingen före återkallelsen eller behandlingen av dina personuppgifter som utförs med stöd av lagliga behandlingsgrunder andra än samtycke.

Avsäga sig marknadsföring och reklamkommunikation: Du kan avregistrera dig från vår marknadsföring och reklamkommunikation när som helst genom att klicka på avregistreringslänken i de e-postmeddelanden som vi skickar, svara med "STOPP" eller "AVSLUTA" på de SMS-meddelanden som vi skickar, eller genom att kontakta oss med hjälp av detaljerna som anges i avsnittet nedan. Du kommer då att tas bort från marknadsföringslistorna. Vi kan dock fortfarande kommunicera med dig, till exempel för att skicka dig service-relaterade meddelanden som är nödvändiga för administrationen och användningen av ditt konto, för att svara på serviceförfrågningar eller för andra icke-marknadsföringssyften.

Kontoinformation

Om du någonsin vill granska eller ändra informationen i ditt konto eller avsluta ditt konto kan du:

Logga in på dina kontoinställningar och uppdatera ditt användarkonto.

På din begäran om att avsluta ditt konto kommer vi att inaktivera eller radera ditt konto och information från våra aktiva databaser. Vi kan dock behålla viss information i våra filer för att förhindra bedrägerier, felsöka problem, hjälpa till med eventuella utredningar, verkställa våra rättsliga villkor och/eller följa tillämpliga lagkrav.

Kakor och liknande tekniker: De flesta webbläsare är inställda på att acceptera kakor som standard. Om du föredrar det kan du vanligtvis välja att ställa in din webbläsare för att ta bort kakor och att avvisa kakor. Om du väljer att ta bort kakor eller avvisa kakor kan detta påverka vissa funktioner eller tjänster på våra tjänster.

Om du har frågor eller kommentarer om dina integritetsrättigheter kan du mejla oss på kontakt@hemproffset.se.

10. KONTROLLER FÖR FUNKTIONER FÖR ATT INTE FÖLJAS

De flesta webbläsare och vissa mobila operativsystem och mobila applikationer inkluderar en 'Do-Not-Track' ('DNT')-funktion eller inställning som du kan aktivera för att signalera din sekretesspreferens att inte ha data om dina online-besöksaktiviteter övervakade och samlade in. För närvarande finns det ingen enhetlig teknologistandard för att känna igen och implementera DNT-signaler. Därför svarar vi för närvarande inte på DNT-webbläsarsignaler eller något annat mekanism som automatiskt kommunicerar ditt val att inte spåras online. Om en standard för onlinespårning antas som vi måste följa i framtiden, kommer vi att informera dig om den praxisen i en reviderad version av denna integritetsnotis.

11. GÖR VI UPPDATERINGAR TILL DETTA MEDDELANDE?

Kort sagt: Ja, vi kommer att uppdatera detta meddelande vid behov för att vara i överensstämmelse med relevanta lagar.

Vi kan komma att uppdatera detta integritetsmeddelande från tid till annan. Den uppdaterade versionen kommer att markeras med ett reviderat datum och den uppdaterade versionen träder i kraft så snart den är tillgänglig. Om vi gör väsentliga ändringar i detta integritetsmeddelande kan vi meddela dig antingen genom tydligt att publicera en notis om sådana förändringar eller genom att direkt skicka dig en avisering. Vi uppmanar dig att regelbundet granska detta integritetsmeddelande för att vara informerad om hur vi skyddar din information.

12. HUR KAN DU KONTAKTA OSS ANGÅENDE DETTA MEDDELANDE?

Om du har frågor eller kommentarer angående detta meddelande kan du mejla oss på kontakt@hemproffset.seTelefon 010-58 58 885 eller kontakta oss per post på:

Hemproffset i Norden AB Arenavägen 29,

121 77 Stockholm, Sverige. Stockholms län 121 77 Sverige.

13. HUR KAN DU GRANSKA, UPPDATERA ELLER RADERA DE DATA VI SAMLAR IN FRÅN DIG?

Du har rätt att begära tillgång till den personliga information vi samlar in från dig, ändra den informationen eller radera den. För att begära granskning, uppdatering eller radering av din personliga information, besök: http://www.hemproffset.se/pages/kontakta-oss.