REA 15% på våra bastustugor! Tillfälligt erbjudande | RING OSS: 010-58 58 885
REA 15% på våra bastustugor! Tillfälligt erbjudande | RING OSS: 010-58 58 885
Hoppa över till innehåll

Användarvillkor

AVTAL OM VÅRA JURIDISKA VILLKOR

Vi är Hemproffset i Norden AB  ("Företag", "vi", "oss", "vårt"). Vårt momsregistreringsnummer är SE559414287801.

Vi driver webbplatsen https://www.hemproffset.se (”Sidan”), samt eventuella andra relaterade produkter och tjänster som hänvisar till eller länkar till dessa juridiska villkor (”De Juridiska Villkoren”) (gemensamt, ”Tjänsterna”).

Du kan kontakta oss per telefon på (+46)10-58-58-885, via e-post på kontakt@hemproffset.se eller per post till Arenavägen 29, 121 77 Stockholm, Sverige, __________, Stockholms län 121 77, Sverige.

Dessa Juridiska Villkor utgör ett juridiskt bindande avtal som ingåtts mellan dig, antingen personligen eller på uppdrag av en enhet ("du"), och Hemproffset i Norden AB, angående din åtkomst till och användning av Tjänsterna. Du samtycker till att genom att få tillgång till Tjänsterna har du läst, förstått och godkänt att bli bunden av samtliga av dessa Juridiska Villkor. OM DU INTE SAMTYCKER TILL SAMTLIGA AV DESSA JURIDISKA VILLKOR ÄR DET UTTRYCKLIGEN FÖRBJUDET ATT ANVÄNDA TJÄNSTERNA OCH DU MÅSTE OMEDELBART AVSLUTA ANVÄNDNINGEN.

Tilläggs- och villkorsdokument som kan publiceras på Tjänsterna med jämna mellanrum inkorporeras härmed uttryckligen genom referens. Vi förbehåller oss rätten, i vårt eget gottfinnande, att göra ändringar eller modifieringar i dessa Juridiska Villkor från tid till annan. Vi kommer att informera dig om eventuella ändringar genom att uppdatera datumet för "Senast uppdaterad" för dessa Juridiska Villkor, och du avstår från rätten att få specifik avisering om varje sådan ändring. Det är ditt ansvar att regelbundet granska dessa Juridiska Villkor för att hålla dig informerad om uppdateringar. Du kommer att omfattas av, och anses ha blivit medveten om samt ha accepterat, ändringarna i eventuellt reviderade Juridiska Villkor genom din fortsatta användning av Tjänsterna efter datumet då sådana reviderade Juridiska Villkor har publicerats.

Tjänsterna är avsedda för användare som är minst 18 år gamla. Personer under 18 års ålder får inte använda sig av eller registrera sig för Tjänsterna.

Vi rekommenderar att du skriver ut en kopia av dessa Juridiska Villkor för dina egna handlingar.

Innehållsförteckning

 1. VÅRA TJÄNSTER
 2. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
 3. ANVÄNDARREPRESENTATIONER
 4. ANVÄNDARREGISTRERING
 5. PRODUKTER
 6. KÖP OCH BETALNING
 7. RETURPOLICY
 8. FÖRBJUDNA AKTIVITETER
 9. ANVÄNDARSKAPADE BIDRAG
 10. BIDRAGSLICENS
 11. RIKTLINJER FÖR RECENSIONER
 12. TJÄNSTHANTERING
 13. SEKRETESSPOLICY
 14. VILLKOR OCH AVSLUTNING
 15. ÄNDRINGAR OCH AVBROTT
 16. TILLÄMPLIG LAG
 17. TVISTLÖSNING
 18. KORRIGERINGAR
 19. FRISKRIVNING
 20. BEGRÄNSNINGAR AV ANSVAR
 21. SKADESTÅNDSKYLDIGHET
 22. ANVÄNDARUPPGIFTER
 23. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION, TRANSAKTIONER OCH SIGNATURER
 24. DIVERSE
 25. KONTAKTA OSS

1. VÅRA TJÄNSTER

Informationen som tillhandahålls när du använder tjänsterna är inte avsedd för distribution till eller användning av någon person eller enhet i någon jurisdiktion eller land där sådan distribution eller användning skulle vara i strid med lag eller förordning eller vilket skulle göra oss föremål för något registreringskrav inom en sådan jurisdiktion eller land. Därför gör de personer som väljer att få tillgång till tjänsterna från andra platser det på eget initiativ och är ensamt ansvariga för att följa lokala lagar, om och i den utsträckning lokala lagar är tillämpliga.

2. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Våra immateriella rättigheter

Vi är ägare eller licensinnehavare av alla immateriella rättigheter i våra tjänster, inklusive all källkod, databaser, funktionalitet, programvara, webbdesign, ljud, video, text, fotografier och grafik i tjänsterna (gemensamt kallat "Innehållet"), samt varumärken, tjänstemärken och logotyper som ingår där ("Märken").

Vårt innehåll och våra märken skyddas av upphovsrätts- och varumärkeslagar (samt olika andra immateriella rättigheter och lagar om oskälig konkurrens) och avtal i USA och runt om i världen.

Innehållet och märkena tillhandahålls i eller genom tjänsterna "SOM DE ÄR" för endast din personliga, icke-kommersiella användning eller interna affärsändamål.

Din användning av våra tjänster

Med förbehåll för din efterlevnad av dessa juridiska villkor, inklusive avsnittet "FÖRBJUDNA AKTIVITETER" nedan, beviljar vi dig en icke-exklusiv, icke-överförbar, återkallelig licens att:

 • få tillgång till tjänsterna; och
 • ladda ner eller skriva ut en kopia av någon del av innehållet som du har fått behörig tillgång till, endast för din personliga, icke-kommersiella användning eller interna affärsändamål.

Förutom det som anges i detta avsnitt eller annorstädes i våra juridiska villkor får ingen del av tjänsterna och inget innehåll eller märken kopieras, reproduceras, sammanställas, publiceras, laddas upp, postas, offentligt visas, kodas, översättas, överföras, distribueras, säljas, licensieras eller på annat sätt utnyttjas för något kommersiellt ändamål överhuvudtaget, utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd.

Om du önskar göra någon användning av tjänsterna, innehållet eller märkena utöver vad som anges i detta avsnitt eller annorstädes i våra juridiska villkor, var god och skicka din förfrågan till: kontakt@hemproffset.se. Om vi någonsin beviljar dig tillstånd att posta, reproducera eller offentligt visa någon del av våra tjänster eller innehåll måste du identifiera oss som ägare eller licensgivare av tjänsterna, innehållet eller märkena och se till att något upphovsrättsligt eller proprietärt meddelande visas eller är synligt vid publicering, reproduktion eller visning av vårt innehåll.

Vi förbehåller oss alla rättigheter som inte uttryckligen beviljats dig gällande tjänsterna, innehållet och märkena.

Varje brott mot dessa immateriella rättigheter kommer utgöra ett väsentligt brott mot våra juridiska villkor och din rätt att använda våra tjänster kommer omedelbart upphöra.

Dina inskick och bidrag

Vänligen granska denna sektion och sektionen "FÖRBJUDNA AKTIVITETER" noggrant innan du använder våra tjänster för att förstå (a) de rättigheter du ger oss och (b) de åtaganden du har när du postar eller laddar upp något innehåll via tjänsterna.

Inskick: Genom att direkt skicka oss en fråga, kommentar, förslag, idé, feedback eller annan information om tjänsterna ("Inskick"), samtycker du till att tilldela oss alla immateriella rättigheter i ett sådant inskick. Du samtycker till att vi ska äga detta inskick och ha rätt till dess obegränsade användning och spridning för vilket lagligt syfte som helst, kommersiellt eller annars, utan erkännande eller ersättning till dig.

Bidrag: Tjänsterna kan bjuda in dig att chatta, bidra till eller delta i bloggar, anslagstavlor, onlineforum och annan funktionalitet där du kan skapa, skicka in, posta, visa, sända, publicera, distribuera eller sända innehåll och material till oss eller genom tjänsterna, inklusive men inte begränsat till text, skrifter, video, ljud, fotografier, musik, grafik, kommentarer, recensioner, betygssynpunkter, personlig information eller annat material ("Bidrag"). Ett inskick som är offentligt postat ska också betraktas som ett bidrag.

Du förstår att bidragen kan ses av andra användare av tjänsterna.

När du postar bidrag ger du oss en licens (inklusive användning av ditt namn, varumärken och logotyper): Genom att posta bidrag ger du oss en obegränsad, oinskränkt, oåterkallelig, evig, icke-exklusiv, överlåtbar, royaltyfri, fullt betald, global rätt och licens att: använda, kopiera, reproducera, distribuera, sälja, åter-sälja, publicera, sända, titulera om, lagra, offentligt utföra, offentligt visa, omformatera, översätta, utdrag (helt eller delvis) och utnyttja dina bidrag (inklusive, utan begränsning, din bild, namn och röst) för vilket syfte som helst, kommersiellt, reklam eller på annat sätt, att förbereda härledda verk av eller inkludera i andra verk, dina bidrag, och att sublicensiera licenserna som beviljats i denna sektion. Vår användning och distribution kan ske i vilka mediaformat som helst och via vilka mediekanaler som helst.

Denna licens inkluderar vår användning av ditt namn, företagsnamn och franchise-namn, vid tillämplighet, och några av varumärken, tjänstemärken, företagsnamn, logotyper och personliga och kommersiella bilder du tillhandahåller.

Du är ansvarig för det du postar eller laddar upp: Genom att skicka oss inskick och/eller posta bidrag genom någon del av tjänsterna eller göra bidrag tillgängliga genom tjänsterna genom att länka ditt konto genom tjänsterna till något av dina sociala nätverkskonton, så:

 • Bekräfta att du har läst och godkänner våra 'FÖRBJUDNA AKTIVITETER' och inte kommer att posta, skicka, publicera, ladda upp eller överföra något Bidrag genom Tjänsterna eller posta något Bidrag som är olagligt, trakasserande, hatiskt, skadligt, förtalande, obscen, mobbande, kränkande, diskriminerande, hotande mot någon person eller grupp, sexuellt explicit, falskt, felaktigt, vilseledande eller bedrägligt;
 • i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, avstå från alla moraliska rättigheter till något sådant Bidrag och/eller Bidrag;
 • försäkra att något sådant Bidrag och/eller Bidrag är originalt för dig eller att du har nödvändiga rättigheter och licenser att lämna in sådana Bidrag och/eller Bidrag och att du har full auktoritet att ge oss ovan nämnda rättigheter avseende dina Bidrag och/eller Bidrag; och
 • garantera och företräda att dina Bidrag och/eller Bidrag inte utgör konfidentiell information. Du är ensamt ansvarig för dina Bidrag och/eller Bidrag och du samtycker uttryckligen till att ersätta oss för alla förluster som vi kan drabbas av på grund av ditt brott mot (a) denna sektion, (b) tredje parts immateriella rättigheter eller (c) tillämplig lag.

Vi kan ta bort eller redigera ditt innehåll: Även om vi inte har någon skyldighet att övervaka några Bidrag, ska vi ha rätt att ta bort eller redigera eventuella Bidrag när som helst utan varsel om vi i vår rimliga åsikt anser att sådana Bidrag är skadliga eller bryter mot dessa juridiska villkor. Om vi tar bort eller redigerar några sådana Bidrag kan vi även avstänga eller inaktivera ditt konto och rapportera dig till myndigheterna.

3. ANVÄNDARREPRESENTATIONER

Genom att använda Tjänsterna försäkrar och garanterar du följande: (1) all registreringsinformation du lämnar in kommer att vara sann, korrekt, aktuell och komplett; (2) du kommer att upprätthålla noggrannheten i sådan information och snabbt uppdatera sådan registreringsinformation vid behov; (3) du har den lagliga kapaciteten och samtycker till att följa dessa juridiska villkor; (4) du är inte omyndig i den jurisdiktion där du bor; (5) du kommer inte att få åtkomst till Tjänsterna genom automatiserade eller icke-mänskliga medel, vare sig genom en bot, skript eller på annat sätt; (6) du kommer inte att använda Tjänsterna för något olagligt eller obehörigt syfte; och (7) din användning av Tjänsterna kommer inte att överträda gällande lagar eller förordningar.

Om du tillhandahåller någon information som är osann, felaktig, inte aktuell eller ofullständig har vi rätt att avstänga eller avsluta ditt konto och neka all nuvarande eller framtida användning av Tjänsterna (eller någon del därav).

4. ANVÄNDARREGISTRERING

Du kan bli ombedd att registrera dig för att använda tjänsterna. Du samtycker till att hålla ditt lösenord konfidentiellt och kommer att vara ansvarig för all användning av ditt konto och lösenord. Vi förbehåller oss rätten att ta bort, återkräva eller ändra ett användarnamn som du väljer om vi anser, enligt vårt eget gottfinnande, att ett sådant användarnamn är olämpligt, obscen eller på annat sätt stötande

5. PRODUKTER

Vi gör allt vi kan för att visa färgerna, funktionerna, specifikationerna och detaljerna för produkterna som finns tillgängliga på tjänsterna så exakt som möjligt. Vi kan dock inte garantera att färgerna, funktionerna, specifikationerna och detaljerna för produkterna är korrekta, kompletta, tillförlitliga, aktuella eller fria från andra fel, och din elektroniska skärm kanske inte återspeglar produkternas verkliga färger och detaljer på ett korrekt sätt. Alla produkter är föremål för tillgänglighet, och vi kan inte garantera att varor kommer att finnas i lager. Vi förbehåller oss rätten att när som helst avbryta produkter av vilken anledning som helst. Priserna för alla produkter kan komma att ändras.

6. KÖP OCH BETALNING

Vi accepterar följande betalningsformer:

 • Visa
 • Mastercard
 • American Express
 • Discover
 • PayPal
 • Apple Pay
 • Klarna

Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt köp- och kontoinformation för alla köp som görs via tjänsterna. Du samtycker vidare till att snabbt uppdatera kontoinformation och betalningsinformation, inklusive e-postadress, betalningsmetod och betalkorts utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov. Moms kommer att läggas till priset för köp enligt vad vi anser nödvändigt. Vi kan ändra priser när som helst. Alla betalningar ska ske i SEK.

Du samtycker till att betala alla avgifter enligt de då gällande priserna för dina köp och eventuella tillämpliga fraktkostnader, och du ger oss tillstånd att debitera ditt valda betalningsmedel för sådana belopp vid beställningstillfället. Vi förbehåller oss rätten att rätta eventuella fel eller misstag i prissättningen, även om vi redan begärt eller mottagit betalning.

Vi förbehåller oss rätten att vägra alla beställningar som görs via tjänsterna. Vi kan, enligt vårt eget gottfinnande, begränsa eller annullera mängder som köpts per person, per hushåll eller per order. Dessa begränsningar kan inkludera beställningar som görs av eller under samma kundkonto, samma betalningsmetod och/eller beställningar som använder samma fakturerings- eller leveransadress. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som, enligt vår enskilda bedömning, verkar ha gjorts av återförsäljare eller distributörer.

7. RETURPOLICY

Vänligen granska vår returpolicy som är publicerad på tjänsterna innan du gör några inköp.

8. FÖRBJUDNA AKTIVITETER

 

 

Du får inte komma åt eller använda tjänsterna för något annat ändamål än det för vilket vi gör tjänsterna tillgängliga. Tjänsterna får inte användas i samband med kommersiella företag, förutom de som specifikt godkänts eller godkänts av oss.

Som användare av tjänsterna samtycker du till att inte:

 1. Systematiskt hämta data eller annat innehåll från tjänsterna för att skapa eller sammanställa, direkt eller indirekt, en samling, kompilering, databas eller katalog utan skriftligt tillstånd från oss.
 2. Försöka lura, bedra eller vilseleda oss och andra användare, särskilt i något försök att få tag på känslig kontoinformation såsom användarlösenord.
 3. Kringgå, inaktivera eller på annat sätt störa säkerhetsrelaterade funktioner i tjänsterna, inklusive funktioner som förhindrar eller begränsar användningen eller kopieringen av något innehåll eller tillämpar begränsningar för användningen av tjänsterna och/eller det innehåll som finns där.
 4. Förringa, smutskasta eller på annat sätt skada, enligt vår bedömning, oss och/eller tjänsterna.
 5. Använda information som erhållits från tjänsterna för att trakassera, missbruka eller skada en annan person.
 6. Göra felaktig användning av våra supporttjänster eller skicka in falska rapporter om missbruk eller oegentligheter.
 7. Använda tjänsterna på ett sätt som strider mot gällande lagar eller förordningar.
 8. Använda obehörig inramning eller länkning till tjänsterna.
 9. Ladda upp eller sända (eller försöka ladda upp eller sända) virus, trojaner eller annat material, inklusive överdriven användning av versaler och spamming (kontinuerlig publicering av repetitiv text), som stör någon parts oavbrutna användning och njutning av tjänsterna eller modifierar, skadar, stör, ändrar eller ingriper i användningen, funktionerna, drift eller underhåll av tjänsterna.
 10. Delta i någon automatisk användning av systemet, såsom att använda skript för att skicka kommentarer eller meddelanden, eller använda datautvinning, robotar eller liknande verktyg för datatillväxt och extraktion.
 11. Ta bort upphovsrättsmeddelandet eller andra meddelanden om immateriella rättigheter från något innehåll.
 12. Försöka låtsas vara en annan användare eller person eller använda en annan användares användarnamn.
 13. Ladda upp eller sända (eller försöka ladda upp eller sända) något material som fungerar som en passiv eller aktiv informationsinsamlings- eller överföringsmekanism, inklusive, utan begränsning, tydliga grafiska bildformat ("gifs"), 1x1-pixlar, webbbugs, kakor eller andra liknande enheter (ibland kallade "spionprogram" eller "passiva insamlingsmekanismer" eller "PCMs").
 14. Störa, avbryta eller skapa en oproportionerlig börda på tjänsterna eller nätverken eller tjänsterna som är anslutna till tjänsterna.
 15. Trakassera, irritera, skrämma eller hota någon av våra anställda eller agenter som är engagerade i att tillhandahålla någon del av tjänsterna till dig.
 16. Försöka kringgå några åtgärder i tjänsterna som är utformade för att förhindra eller begränsa åtkomsten till tjänsterna eller någon del av tjänsterna.
 17. Kopiera eller anpassa tjänsternas programvara, inklusive men inte begränsat till Flash, PHP, HTML, JavaScript eller annan kod.
 18. Förutom vad som tillåts enligt tillämplig lag, dekryptera, dekompilera, demontera eller reverseringenjörera någon av de programvaror som utgör eller på något sätt utgör en del av tjänsterna.
 19. Förutom vad som kan vara resultatet av standard sökmotor- eller webbläsaranvändning, använda, lansera, utveckla eller distribuera något automatiserat system, inklusive utan begränsning, någon spindel, robot, fuskverktyg, skrapare eller offlineläsare som får tillgång till tjänsterna, eller använda eller lansera något obehörigt skript eller annan programvara.
 20. Använda en köpagent eller inköpsagent för att göra köp på tjänsterna.
 21. Göra obehörig användning av tjänsterna, inklusive att samla in användarnamn och/eller e-postadresser från användare via elektroniska eller andra medel för att skicka oönskad e-post eller skapa användarkonton med automatiska medel eller under falska förespeglingar.
 22. Använda tjänsterna som en del av något försök att konkurrera med oss eller på annat sätt använda tjänsterna och/eller innehållet för något inkomstgenererande företag eller kommersiellt företag.

9. ANVÄNDARGENERERADE BIDRAG

Tjänsterna kan bjuda in dig att chatta, bidra till eller delta i bloggar, anslagstavlor, onlineforum och annan funktionalitet, och kan ge dig möjlighet att skapa, skicka in, posta, visa, överföra, utföra, publicera, distribuera eller sända innehåll och material till oss eller på Tjänsterna, inklusive men inte begränsat till text, skrifter, video, ljud, fotografier, grafik, kommentarer, förslag eller personlig information eller annat material (gemensamt kallat "Bidrag"). Bidragen kan vara synliga för andra användare av Tjänsterna och genom tredjepartswebbplatser. Därför kan de Bidrag du överför behandlas som icke-konfidentiella och icke-egendomliga. När du skapar eller gör tillgängliga några Bidrag företräder och garanterar du därmed att:

 1. Skapandet, distributionen, överföringen, offentlig visning eller framträdande, samt åtkomsten, nedladdningen eller kopieringen av dina bidrag, bryter inte och kommer inte att kränka någon tredje parts äganderättigheter, inklusive men inte begränsat till upphovsrätt, patent, varumärke, företagshemlighet eller moraliska rättigheter.

 2. Du är skaparen och ägaren till, eller har nödvändiga licenser, rättigheter, samtycken, frisläppanden och tillstånd att använda och att ge oss, tjänsterna och andra användare av tjänsterna rätten att använda dina bidrag på något sätt som avses av tjänsterna och dessa juridiska villkor.

 3. Du har det skriftliga samtycket, frisläppandet och/eller tillståndet från varje identifierbar individ i dina bidrag att använda namnet eller likheten hos varje sådan identifierbar individ för att möjliggöra inkludering och användning av dina bidrag på något sätt som avses av tjänsterna och dessa juridiska villkor.

 4. Dina bidrag är inte falska, felaktiga eller vilseledande.

 5. Dina bidrag är inte oönskad eller obehörig reklam, marknadsföringsmaterial, pyramidspel, kedjebrev, skräppost, massutskick eller andra former av förfrågan.

 6. Dina bidrag är inte obscena, vulgära, löst, smutsiga, våldsamma, trakasserande, förtalsamma eller på annat sätt stötande (som fastställts av oss).

 7. Dina bidrag förlöjligar, driver med, förminskar, skrämmer eller missbrukar inte någon.

 8. Dina bidrag används inte för att trakassera eller hota (i juridisk bemärkelse) någon annan person och för att främja våld mot en specifik person eller grupp människor.

 9. Dina bidrag bryter inte mot någon tillämplig lag, regel eller bestämmelse.

 10. Dina bidrag kränker inte någon tredje parts rättigheter till integritet eller publicitet.

 11. Dina bidrag bryter inte mot någon tillämplig lag gällande barnpornografi, eller som på annat sätt är avsedd att skydda minderårigas hälsa eller välbefinnande.

 12. Dina bidrag inkluderar inte några kränkande kommentarer som är kopplade till ras, nationalitet, kön, sexuell läggning eller fysisk funktionsnedsättning.

 13. Dina bidrag bryter inte på annat sätt mot, eller länkar till material som bryter mot, någon bestämmelse i dessa juridiska villkor eller någon tillämplig lag eller reglering.

All användning av Tjänsterna i strid mot ovanstående bryter mot dessa juridiska villkor och kan resultera i, bland annat, uppsägning eller avstängning av dina rättigheter att använda Tjänsterna

10. BIDRAGSLICENS

Genom att publicera dina bidrag till någon del av Tjänsterna ger du automatiskt, och du försäkrar och garanterar att du har rätt att ge oss en obegränsad, oinskränkt, oåterkallelig, evig, icke-exklusiv, överlåtbar, royaltyfri, fullt betald, global rätt och licens att vara värd för, använda, kopiera, reproducera, avslöja, sälja, återförsälja, publicera, sända, döpa om, arkivera, lagra, cachelagra, offentligt framföra, offentligt visa, omformatera, översätta, överföra, utdrag (i sin helhet eller delvis), och distribuera sådana bidrag (inklusive, utan begränsning, din bild och röst) för vilket ändamål som helst, kommersiellt, reklam eller annars, och att förbereda härledda verk av, eller inkorporera i andra verk, sådana bidrag, samt ge och auktorisera underlicenser för det föregående. Användningen och distributionen kan ske i vilka som helst mediaformat och genom vilka som helst mediekanaler.

Denna licens kommer att gälla i vilken form, media eller teknologi som helst som är känd eller utvecklad i framtiden, och inkluderar vår användning av ditt namn, företagsnamn och franchisenamn, när så är tillämpligt, samt några varumärken, tjänstemärken, handelsnamn, logotyper och personliga och kommersiella bilder du tillhandahåller. Du avstår från alla moraliska rättigheter i dina bidrag, och du garanterar att moraliska rättigheter inte på annat sätt har åberopats i dina bidrag.

Vi gör inga anspråk på äganderätt över dina bidrag. Du behåller full äganderätt till alla dina bidrag och alla immateriella rättigheter eller andra äganderättigheter associerade med dina bidrag. Vi är inte ansvariga för några uttalanden eller representationer i dina bidrag som tillhandahålls av dig på något område på Tjänsterna. Du är ensamt ansvarig för dina bidrag till Tjänsterna och du samtycker uttryckligen till att frikänna oss från allt ansvar och avstå från eventuella rättsliga åtgärder mot oss avseende dina bidrag.

Vi har rätt, i vår enskilda och absoluta bedömning, (1) att redigera, ta bort eller på annat sätt ändra några bidrag; (2) att omkategorisera några bidrag för att placera dem på mer lämpliga platser på Tjänsterna; och (3) att förhandsgranska eller ta bort eventuella bidrag när som helst och av vilken anledning som helst, utan meddelande. Vi har ingen skyldighet att övervaka dina bidrag.

11. RIKTLINJER FÖR RECENSIONER

Vi kan tillhandahålla områden på tjänsterna för att lämna recensioner eller betyg. När du lämnar en recension måste du följa följande kriterier: (1) du bör ha förstahandsupplevelse med personen/entiteten som recenseras; (2) dina recensioner bör inte innehålla stötande svordomar eller kränkande, rasistiskt, offensivt eller hatiskt språk; (3) dina recensioner bör inte innehålla diskriminerande referenser baserat på religion, ras, kön, nationalitet, ålder, civilstånd, sexuell läggning eller funktionshinder; (4) dina recensioner bör inte innehålla referenser till olaglig verksamhet; (5) du bör inte vara anknuten till konkurrenter om du lämnar negativa recensioner; (6) du bör inte dra några slutsatser om lagligheten i beteendet; (7) du får inte posta falska eller vilseledande påståenden; och (8) du får inte organisera en kampanj som uppmuntrar andra att lämna recensioner, vare sig positiva eller negativa.

Vi kan acceptera, avvisa eller ta bort recensioner enligt vårt eget gottfinnande. Vi har absolut ingen skyldighet att granska recensioner eller ta bort recensioner, även om någon anser recensionerna stötande eller felaktiga. Recensioner är inte godkända av oss och representerar inte nödvändigtvis våra åsikter eller åsikterna hos någon av våra samarbetspartners. Vi tar inget ansvar för någon recension eller för några anspråk, ansvar eller förluster som uppstår till följd av någon recension. Genom att lämna en recension beviljar du härmed till oss en evig, icke-exklusiv, global, royaltyfri, fullt betald, överlåtbar och underlicensierbar rätt och licens att reproducera, modifiera, översätta, överföra på alla sätt, visa, utföra och/eller distribuera allt innehåll relaterat till recensionen.

12. TJÄNSTHANTERING

Vi förbehåller oss rätten, men inte skyldigheten, att: (1) övervaka tjänsterna för överträdelser av dessa juridiska villkor; (2) vidta lämpliga rättsliga åtgärder mot vem som helst som, enligt vårt eget gottfinnande, bryter mot lagen eller dessa juridiska villkor, inklusive utan begränsning att anmäla sådana användare till rättsvårdande myndigheter; (3) efter eget gottfinnande och utan begränsning, neka, begränsa åtkomsten till, begränsa tillgängligheten av eller inaktivera (i den mån det är tekniskt möjligt) någon av dina bidrag eller någon del därav; (4) efter eget gottfinnande och utan begränsning, utan avisering eller ansvar, ta bort från tjänsterna eller på annat sätt inaktivera alla filer och innehåll som är överdrivet stora eller på något sätt är belastande för våra system; och (5) på andra sätt hantera tjänsterna på ett sätt som är utformat för att skydda våra rättigheter och egendom samt underlätta tjänsternas korrekta funktion.

13  SEKRETESSPOLICY

Vi bryr oss om dataskydd och säkerhet. Vänligen granska vår sekretesspolicy: https://www.hemproffset.se/pages/privacy-policy. Genom att använda tjänsterna godkänner du att vara bunden av vår sekretesspolicy, som är införlivad i dessa juridiska villkor. Observera att tjänsterna är värdade i Sverige. Om du får åtkomst till tjänsterna från någon annan region i världen med lagar eller andra krav som styr insamling, användning eller offentliggörande av personuppgifter som skiljer sig från tillämpliga lagar i Sverige, överför du genom din fortsatta användning av tjänsterna dina data till Sverige, och du samtycker uttryckligen till att dina data överförs till och behandlas i Sverige.

14 TID OCH UPPSÄGNING

Dessa juridiska villkor ska förbli i full kraft och effekt medan du använder tjänsterna. UTAN ATT BEGRÄNSA NÅGON ANNAN BESTÄMMELSE I DESSA JURIDISKA VILLKOR FÖRBEHÅLLER VI OSS RÄTTEN ATT, ENLIGT VÅRT EGET GODTYCKE OCH UTAN MEDDELANDE ELLER ANSVAR, NEKA ÅTKOMST TILL OCH ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA (INKLUSIVE ATT BLOCKERA VISSA IP-ADRESSER) FÖR VILKEN PERSON SOM HELST FÖR VILKEN SOM HELST ELLER INGEN ANLEDNING, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING FÖR BROTT MOT NÅGON REPRESETANTION, GARANTI ELLER ÖVERENSKOMMELSE SOM FINNS I DESSA JURIDISKA VILLKOR ELLER NÅGON TILLÄMPLIG LAG ELLER FÖRORDNING. VI KAN AVSLUTA DIN ANVÄNDNING ELLER DELTAGANDE I TJÄNSTERNA ELLER RADERA DITT KONTO OCH ALLT INNEHÅLL ELLER INFORMATION SOM DU POSTAT NÄR SOM HELST, UTAN FÖRVARNING, ENLIGT VÅRT EGET GODTYCKE.

Om vi avslutar eller avstänger ditt konto av någon anledning förbjuds du att registrera och skapa ett nytt konto under ditt namn, ett falskt eller lånad namn, eller namnet på någon tredje part, även om du kan agera på tredje parts vägnar. Förutom att avsluta eller avstänga ditt konto förbehåller vi oss rätten att vidta lämpliga rättsliga åtgärder, inklusive utan begränsning att driva civilrättsliga, straffrättsliga och förebyggande åtgärder.

15. ÄNDRINGAR OCH AVBROTT

Vi förbehåller oss rätten att när som helst och av vilken anledning som helst ändra, modifiera eller ta bort innehållet i Tjänsterna enligt vårt eget gottfinnande utan förvarning. Vi har dock ingen skyldighet att uppdatera någon information på våra Tjänster. Vi förbehåller oss även rätten att modifiera eller avbryta hela eller delar av Tjänsterna utan förvarning när som helst. Vi kommer inte att hållas ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, prisändring, avstängning eller avbrott av Tjänsterna.

Vi kan inte garantera att Tjänsterna är tillgängliga hela tiden. Vi kan stöta på hårdvaru-, mjukvaru- eller andra problem eller behöva utföra underhåll relaterat till Tjänsterna, vilket kan resultera i avbrott, förseningar eller fel. Vi förbehåller oss rätten att ändra, revidera, uppdatera, suspendera, avbryta eller på annat sätt modifiera Tjänsterna när som helst och av vilken anledning som helst utan förvarning till dig. Du samtycker till att vi inte har något ansvar alls för någon förlust, skada eller olägenhet som orsakats av din oförmåga att komma åt eller använda Tjänsterna under driftstopp eller avbrott av Tjänsterna. Inget i dessa juridiska villkor ska tolkas som att vi är förpliktigade att underhålla och stödja Tjänsterna eller tillhandahålla korrigeringar, uppdateringar eller versioner i samband därmed.

16.  TILLÄMPLIG LAG

Dessa rättsvillkor styrs av och tolkas enligt Sveriges lagar, och användningen av Förenta nationernas konvention om avtalsrätt vid internationella köp av varor är uttryckligen utesluten. Om din ordinarie bostad är i EU, och du är en konsument, innehar du dessutom det skydd som tillhandahålls dig enligt obligatoriska bestämmelser i lagen i ditt hemland. Hemproffset i Norden AB och du är överens om att underkasta sig de icke-exklusiva domstolarnas jurisdiktion i Stockholm, vilket innebär att du kan göra anspråk för att försvara dina konsumentskyddsrättigheter avseende dessa rättsvillkor i Sverige eller i det EU-land där du bor.

17.  TVISTLÖSNING

Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online, som du kan komma åt. Om du vill uppmärksamma oss på detta ämne, vänligen kontakta oss.

18. KORRIGERINGAR

Det kan finnas information på tjänsterna som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden, inklusive beskrivningar, prissättning, tillgänglighet och annan information. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden och att ändra eller uppdatera informationen på tjänsterna när som helst, utan förvarning.

19. FRISKRIVNING

TJÄNSTERNA TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK OCH SÅ SOM DE ÄR TILLGÄNGLIGA. DU SAMTYCKER TILL ATT DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA SKER PÅ EGET ANSVAR. I DEN MÅN DET ÄR TILLÅTET ENLIGT LAG FRÅNSÄGER VI OSS ALLA GARANTIER, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, I SAMBAND MED TJÄNSTERNA OCH DIN ANVÄNDNING AV DEM, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL OCH AVSAKNAD AV INTRÅNG. VI LÄMNAR INGA GARANTIER ELLER UTFÄSTER OM KORREKTHETEN ELLER FULLSTÄNDIGHETEN I TJÄNSTERNAS INNEHÅLL ELLER INNEHÅLLET I NÅGRA HEMSIDOR ELLER MOBILA APPLIKATIONER SOM ÄR LÄNKADE TILL TJÄNSTERNA OCH VI TAR INTE PÅ OSS NÅGOT ANSVAR FÖR (1) FEL, MISSTAG ELLER BRISTER I INNEHÅLLET OCH MATERIAL, (2) PERSONSKADA ELLER SAKSKADA AV VILKET SLAG SOM HELST SOM FÖLJER AV DIN ÅTKOMST TILL OCH ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA, (3) OBEFÖRMYNDIG ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDNING AV VÅRA SÄKRA SERVERE OCH/ELLER ALL PERSONLIG INFORMATION OCH/ELLER FINANSIELL INFORMATION SOM LAGRAS DÄRINNE, (4) AVBROTT ELLER UPPEHÅLL I ÖVERFÖRING TILL ELLER FRÅN TJÄNSTERNA, (5) NÅGRA BUGGAR, VIRUS, TROJANSKA HÄSTAR ELLER LIKNANDE SOM KAN ÖVERFÖRAS TILL ELLER GENOM TJÄNSTERNA AV NÅGON TREDJE PART, OCH/ELLER (6) NÅGRA FEL ELLER UTEBLIVELSER I NÅGOT INNEHÅLL OCH MATERIAL ELLER FÖR NÅGRA FÖRLUSTER ELLER SKADOR AV NÅGOT SLAG SOM UPPSTÅR SOM ETT RESULTAT AV ANVÄNDNINGEN AV NÅGOT INNEHÅLL SOM PUBLICERATS, ÖVERFÖRTS ELLER PÅ ANNAT SÄTT GJORT TILLGÄNGLIGT VIA TJÄNSTERNA. VI GARANTERAR INTE, STÖDJER, UTFÄSTER ELLER TAR PÅ OSS ANSVAR FÖR NÅGRA PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM ANNONSERAS ELLER ERBJUDS AV EN TREDJE PART GENOM TJÄNSTERNA, NÅGRA HYPERLÄNKADE HEMSIDOR ELLER NÅGON HEMSIDA ELLER MOBILAPPLIKATION SOM FRAMHÄVS I NÅGON BANNER ELLER ANNAN ANNONSERING, OCH VI KOMMER INTE ATT VARA EN PART I ELLER PÅ NÅGOT SÄTT VARA ANSVARIGA FÖR ÖVERVAKNING AV NÅGON TRANSAKTION MELLAN DIG OCH NÅGRA TREDJEPARTSLEVERANTÖRER AV PRODUKTER ELLER TJÄNSTER. LIKSOM MED KÖP AV EN PRODUKT ELLER TJÄNST GENOM NÅGON MEDIEKANAL ELLER I NÅGON MILJÖ, BÖR DU ANVÄNDA DITT BÄSTA OMDÖME OCH VARA FÖRSIKTIG DÄR DET ÄR LÄMPLIGT.

20. BEGRÄNSNINGAR AV ANSVAR

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER VI ELLER VÅRA DIREKTÖRER, ANSTÄLLDA ELLER AGENTER ATT HÅLLAS SKYLDIGA MOT DIG ELLER NÅGON TREDJE PART FÖR EVENTUELLA DIREKTA, INDIREKTA, FÖLJDMÄSSIGA, FÖREDÖMLIGA, INCIDENTELLA, SPECIELLA ELLER STRAFFANDE SKADOR, INKLUSIVE FÖRLORAD VINST, FÖRLORAD INTÄKT, DATAFÖRLUST ELLER ANDRA SKADOR SOM UPPSTÅR FRÅN DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA, ÄVEN OM VI HAR BLIVIT UNDERRÄTTADE OM MÖJLIGHETEN AV SÅDANA SKADOR.

21. ERSÄTTNING

Du samtycker till att försvara, ersätta och hålla oss skadeslösa, inklusive våra dotterbolag, filialer och alla våra respektive tjänstemän, agenter, partners och anställda, från och mot varje förlust, skada, ansvar, krav eller begäran, inklusive skäliga advokatarvoden och kostnader, som görs av tredje part till följd av eller som härrör från: (1) Dina bidrag; (2) Användning av tjänsterna; (3) Brott mot dessa juridiska villkor; (4) Varje brott mot dina utfästelser och garantier som fastställs i dessa juridiska villkor; (5) Din kränkning av en tredje parts rättigheter, inklusive men inte begränsat till immateriella rättigheter; eller (6) Varje uppenbar skadlig handling gentemot någon annan användare av tjänsterna med vilken du anslutit dig via tjänsterna. Trots det föregående förbehåller vi oss rätten, på din bekostnad, att anta den exklusiva försvar och kontroll över varje ärende för vilket du måste ersätta oss, och du samtycker att samarbeta, på din bekostnad, med vårt försvar av sådana krav. Vi kommer att göra skäliga ansträngningar att meddela dig om något sådant krav, åtgärd eller rättegång som omfattas av denna ersättning så snart vi blir medvetna om det.

22. ANVÄNDARUPPGIFTER

Vi kommer att behålla viss data som du skickar till tjänsterna för att hantera prestandan av tjänsterna, samt data som rör din användning av tjänsterna. Även om vi utför regelbundna rutinsäkerhetskopior av data, är du ensamt ansvarig för all data som du skickar eller som rör någon aktivitet du har utfört med användning av tjänsterna. Du samtycker till att vi inte har något ansvar gentemot dig för någon förlust eller korruption av sådan data, och härigenom avsäger du dig rätten att väcka talan mot oss till följd av någon sådan förlust eller korruption av sådan data.

23. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION, TRANSAKTIONER OCH SIGNATURER

Att besöka tjänsterna, skicka e-post till oss och fylla i onlineformulär utgör elektronisk kommunikation. Du samtycker till att ta emot elektroniska kommunikationer och du godkänner att alla avtal, meddelanden, offentliggöranden och andra kommunikationer som vi tillhandahåller dig elektroniskt, via e-post och på tjänsterna, uppfyller alla lagkrav som kräver att en sådan kommunikation ska vara skriftlig. DU SAMTYCKER HÄRMED TILL ANVÄNDNING AV ELEKTRONISKA SIGNATURER, AVTAL, ORDER OCH ANDRA DOKUMENT SAMT TILL ELEKTRONISK LEVERANS AV MEDDELANDE, POLICYER OCH DOKUMENT FÖR TRANSAKTIONER SOM INLEDS ELLER SLUTFÖRS AV OSS ELLER VIA TJÄNSTERNA. Du avstår härmed från eventuella rättigheter eller krav enligt lagar, förordningar, regler, stadgar eller andra lagar i någon jurisdiktion som kräver en originalsignatur eller leverans eller förvaring av icke-elektroniska dokument eller betalningar eller beviljande av krediter på andra sätt än med elektroniska medel.

24. DIVERSE

Dessa juridiska villkor och alla policys eller operativa regler som publicerats av oss på tjänsterna eller avseende tjänsterna utgör det fullständiga avtalet och förståelsen mellan dig och oss. Vår underlåtenhet att utöva eller genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i dessa juridiska villkor ska inte utgöra ett avstående från en sådan rättighet eller bestämmelse. Dessa juridiska villkor gäller i största möjliga utsträckning enligt lag. Vi kan tilldela någon eller alla våra rättigheter och skyldigheter till andra när som helst. Vi ska inte vara ansvariga för någon förlust, skada, försening eller misslyckande att agera som orsakats av någon orsak bortom vår rimliga kontroll. Om någon bestämmelse eller del av en bestämmelse i dessa juridiska villkor anses vara olaglig, ogiltig eller ogenomförbar, anses denna bestämmelse eller del av bestämmelsen vara fristående från dessa juridiska villkor och påverkar inte giltigheten och genomförbarheten hos eventuella återstående bestämmelser. Det finns ingen form av samrisk, partnerskap, anställning eller byråförhållande som skapas mellan dig och oss som ett resultat av dessa juridiska villkor eller användning av tjänsterna. Du samtycker till att dessa juridiska villkor inte ska tolkas mot oss genom att ha utformat dem. Du avstår härmed från alla invändningar du kan ha baserat på den elektroniska formen av dessa juridiska villkor och avsaknaden av undertecknande av parterna här för att verkställa dessa juridiska villkor.

25. KONTAKTA OSS

För att lösa en klagomål angående tjänsterna eller för att få ytterligare information angående användningen av tjänsterna, vänligen kontakta oss på:

Hemproffset i Norden AB Arenavägen 29, 121 77 Stockholm, Sverige __________, Stockholms län 121 77 Sverige Telefon: (+46)10-58-58-885 kontakt@hemproffset.se Dessa användarvillkor skapades med hjälp av Termlys generator för villkor och bestämmelser.