REA 15% på våra bastustugor! Tillfälligt erbjudande | RING OSS: 010-58 58 885
REA 15% på våra bastustugor! Tillfälligt erbjudande | RING OSS: 010-58 58 885
Hoppa över till innehåll

Disclaimer

Informationen som tillhandahålls av Hemproffset i Norden AB ("vi," "oss," eller "vår") på https://www.hemproffset.se (sidan) är endast avsedd för generell information. All information på sidan tillhandahålls i god tro, men vi ger ingen garanti eller utfästelse av något slag, varken uttryckligt eller underförstått, gällande noggrannheten, tillräckligheten, giltigheten, tillförlitligheten, tillgängligheten eller fullständigheten av informationen på sidan. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA VI HA NÅGON ANSVARSFÖRBINDELSE FÖR DIG FÖR NÅGON FORM AV FÖRLUST ELLER SKADA SOM UPPSTÅR SOM ETT RESULTAT AV ANVÄNDNINGEN AV SIDAN ELLER FÖRTROENDE FÖR NÅGON INFORMATION SOM TILLHANDAHÅLLS PÅ SIDAN. DIN ANVÄNDNING AV SIDAN OCH DITT FÖRTROENDE FÖR NÅGON INFORMATION PÅ SIDAN ÄR ENBART PÅ EGEN RISK.

DISCLAIMER FÖR EXTERNA LÄNKAR

Sidan kan innehålla (eller du kan bli skickad genom sidan) länkar till andra webbplatser eller innehåll som tillhör eller kommer från tredje parter, eller länkar till webbplatser och funktioner i banners eller annan reklam. Sådana externa länkar undersöks inte, övervakas eller kontrolleras för noggrannhet, tillräcklighet, giltighet, tillförlitlighet, tillgänglighet eller fullständighet av oss. VI GARANTERAR INTE, STÖDJER, GARANTERAR ELLER ANTAR ANSVAR FÖR NOGGRANNHETEN ELLER TILLFÖRLITLIGHETEN AV ALL INFORMATION ERBJUDEN AV TREDJE PARTERS WEBBPLATSER LÄNKAT GENOM SIDAN ELLER NÅGON WEBBPLATS ELLER FUNKTION LÄNKAD I NÅGON BANNER ELLER ANNAN ANNONS. VI KOMMER INTE ATT VARA EN PART ELLER PÅ NÅGOT SÄTT VARA ANSVARIGA FÖR ATT ÖVERVAKA TRANSAKTIONER MELLAN DIG OCH TREDJE PARTER SOM ERBJUDER PRODUKTER ELLER TJÄNSTER.

DISCLAIMER FÖR VITTNESBÖRD

Sidan kan innehålla vittnesmål från användare av våra produkter och/eller tjänster. Dessa vittnesmål återspeglar verkliga upplevelser och åsikter från sådana användare. Upplevelserna är dock personliga för dessa specifika användare och behöver inte nödvändigtvis vara representativa för alla användare av våra produkter och/eller tjänster. VI PÅSTÅR INTE, OCH DU BÖR INTE ANTAA, ATT ALLA ANVÄNDARE KOMMER ATT HA SAMMA UPPLEVELSER. DINA INDIVIDUELLA RESULTAT KAN VARIERA.

Vittnesmålen på sidan lämnas in i olika former såsom text, ljud och/eller video, och granskas av oss innan de publiceras. De visas på sidan ordagrant såsom lämnats av användarna, förutom rättningen av grammatik- eller skrivfel. Vissa vittnesmål kan ha förkortats för att vara kortfattade när det fullständiga vittnesmålet innehöll överflödig information som inte var relevant för allmänheten.

Åsikterna och åsikterna som finns i vittnesmålen tillhör enbart den individuella användaren och återspeglar inte våra åsikter och åsikter. Vi är inte anknutna till användare som lämnar vittnesmål, och användare får inte betalt eller på annat sätt kompenseras för sina vittnesmål.